Mijn Boeken

Boek bestellen?

Alle boeken van Lies Ameeuw zijn verkrijgbaar in de betere boekhandel of via de internet boekwinkels.

Wat ik je nooit kon vertellen

Wat ik je nooit kon vertellen is het vierde boek van Lies Ameeuw dat is verschenen. Met deze publicatie is ze een ander pad ingeslagen: voorheen schreef ze vooral non-fictie over Ayurveda en spiritualiteit. Wat ik je nooit kon vertellen is een fictief verhaal. Het thema dat Lies erin heeft verwerkt blijft echter hetzelfde. Ook haar nieuwste boek gaat over Indiase tradities, menselijke ontwikkeling en spiritualiteit.

Het verhaal speelt zich af in India waar de Vedische tradities nog een belangrijke rol spelen. Een cultuur die een bepaalde groep mensen spiritualiteit, wijsheid en geluk en verlichting biedt, maar die andere individuen uitsluit. Wie wel toegang heeft tot de Vedische cultuur en de inzichten die het biedt leeft niet altijd volgens de principes die daaruit voortkomen. Materialisme en uiterlijk vertoon komen zelfs bij de meest fanatieke aanhangers van de Vedische cultuur nog altijd voor.

Lies Ameeuw zegt daarover:
   ‘Persoonlijk heb ik ervaren dat er binnen de Vedische cultuur een grote hang is naar perfectie. De fanatieke aanhangers streven een ideaal naar dat voor een mens van vlees en bloed niet is weggelegd. Wat ik je nooit kon vertellen gaat over de schaduwkanten van dit perfectionisme en de gevolgen die dit heeft op het individu. Om dit te kunnen laten zien schets ik in de eerste hoofdstukken van het boek het ontstaan van de Vedische cultuur en de leefwereld die daaruit is voortgekomen. Ook de contrasten binnen diezelfde cultuur komen naar voren. De pijn die ontstaat doordat er zo weinig ruimte voor flexibiliteit is.

Het boek gaat over het oplossen van deze pijn. Dat gebeurt door middel van rouwverwerking, het helen van trauma’s en familieopstellingen. Ook Indiase rituelen spelen daarbij een rol. Wat ik je nooit kon vertellen is een verhaal dat vlot leest en waarin zowel emotie, cultuur en spanning zit. Uiteindelijk is de boodschap positief: alle pijn en ieder trauma kan worden opgelost.’

Over de relatie met haar eerder verschenen titels zegt Lies het volgende:

‘Mijn vorige boeken gingen over de Ayurveda, een oeroude Indische geneeswijze. Binnen de Ayurveda maakt men een onderscheid tussen drie lagen van genezing: fysiek, emotioneel en spiritueel. Dit boek gaat over genezing (Chikitsa) op het emotionele (Satvavaja) en spirituele (Daiva Vyaprasraya) vlak. In dat opzicht is het een aanvulling op dat eerder heb geschreven.'

Korte omschrijving van het verhaal

De jonge Engel Raam heeft één grote wens: hij wil echte liefde ervaren. Om zijn verlangen te kunnen vervullen stuurt Brahma hem terug naar de aarde. Raam komt terecht in India waar hij reïncarneert als de zoon van een vader en moeder die uit verschillende kasten afkomstig zijn. Zij houden van elkaar maar op de liefde die zij voor elkaar voelen heerst een taboe. Wanneer Raam’s moeder per ongeluk zwanger raakt, worden zij en Raam’s vader door familie uit elkaar gehaald. Na zijn geboorte wordt Raam naar het weeshuis gebracht.

Het doel dat de jonge Engel zichzelf had gesteld, lijkt verder weg dan ooit. In plaats van echte liefde ervaart de jonge Raam de afwezigheid van zijn moeder, de afstandelijkheid van de nonnen die het weeshuis besturen. Het duurt tien jaar voordat Raam wordt geadopteerd.
Maar zelfs in het warme adoptiegezin lukt het Raam niet om de liefde te ervaren. Toenaderingen van vrouwen houdt hij af. Pas als hij voor zaken naar India moet, komt alles in beweging.
‘Tegenover eenzaamheid staat verbondenheid. Verbondenheid met het leven. Het is een verbondenheid vanuit het hart, dat met de kosmos mee vibreert. Een staat waarin het hart mag spreken.’
‘Wat ik je nooit kon vertellen’ is een zoektocht naar de essentie van het leven.

Kopen

Wordt een volwaardige expert in Ayurveda

... en leer volgens de Ayurvedische principes jouw eigen praktijk neer te zettenl

Ontdek met mijn GRATIS e-book de tijdloze wijsheid van Ayurveda

Ayurveda, een eeuwenoude filosofie en levenswijze die ons leert in harmonie te leven met de natuur, is niet langer een mysterie meer in Europa. Je hebt er vast al van gehoord - misschien vanwege die heerlijke Ayurvedische thee in de supermarkt, of de ontspannende Ayurvedische massages in wellnesscentra. 

Maar wat is Ayurveda nu eigenlijk? Waar komt het vandaan? En waarom heeft het zo'n diepgaande invloed in het Westen? Laat me je meenemen op een reis door de essentie van Ayurveda.

Vraag hier GRATIS mijn e-book aan om de verbinding van oude wijsheid met hedendaagse welzijn te ontdekken.

Ook ontvang je wekelijks EXTRA inspiratie en hulp om Ayurveda volledig in je leven te integreren. Ook houd ik je op de hoogte van de aankomende webinars