De Blog

Sattva:  waarom is dat zo belangrijk?

Dec 28, 2023
  • Toen ik in 1985 begon als Ayurvedisch therapeut moest ik nog heel vaak uitleggen wat Ayurveda precies is. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Want ook in het Westen heeft vrijwel iedereen van Ayurveda gehoord en weet men bovendien wat het ongeveer inhoudt.

Zo is het algemeen bekend dat Ayurveda gaat over het in balans brengen van je dosha’s. En dat de eigenschappen van die dosha’s worden uitgedrukt met de termen Vata, Pitta en Kapha. 

Men weet ook dat gezondheid en geluk volgens de Ayurveda ontstaat wanneer je leeft naar je ware aard en dat ziekte ontstaat wanneer je oppervlakte staat niet in overeenstemming is met je geboorteconstitutie. 

Deze onbalans kan je herstellen door middel van aangepaste voeding, het reinigen van je lichaam, het gebruik van kruiden, massages en panchakarma’s en een levensstijl die bij je past. 

Dat is wat men in het algemeen over Ayurveda weet. 

Maar er is meer

Wat veel mensen niet weten is dat het in de Ayurveda niet alleen draait om de eigenschappen, de dosha’s, maar ook om de geestelijke kwaliteit van de dingen in het leven. Met geestelijke kwaliteit bedoelen we de trilling of frequentie. Die kan namelijk nogal verschillen.

Wanneer de trilling puur en zuiver is, dan noemen we dat Sattva. Sattva zorgt voor een verhoogd bewustzijn en maakt dat je openstaat voor mooie inzichten in jezelf en in het leven. Je kunt beter begrijpen wat er gebeurt in je leven en samenhang zien in de dingen die je meemaakt. Samenhang met het verleden bijvoorbeeld, je voorouders of de lessen die je in dit leven te leren hebt.

Wanneer de trilling chaotisch, turbulent en verstoord is, noemen we dat Rajas. Rajas staat voor ons verlangen naar de dingen die we nog niet hebben of hebben gerealiseerd en zet ons in beweging. Rajas kan ons uit een impasse halen en voorkomen dat we te passief worden, maar kan ook doorslaan in hebzucht, jaloezie, chronische ontevredenheid en heel veel onrust.

Bij Tamas is er juist sprake van te weinig trilling. Bij Tamas ben je onbewust van je potentieel en heel passief. Er is geen vooruitgang en geen beweging. Je kunt het vergelijken met stilstaand water.  Een moment van rust kan heel goed zijn, maar als je in Tamas blijft hangen gaat het leven aan je voorbij zonder dat je je realiseert dat het leven meer kan zijn. 

Uit de bovenstaande omschrijvingen kun je waarschijnlijk al een beetje opmaken waarom die trilling zo belangrijk is. Maar om het belang ervan volledig te begrijpen moet je weten over het ontstaan van het universum en de Kali Yuga 

Het scheppingsverhaal en de Kali Yuga

Samkya is een van de zes zienswijzen die ons uitleggen hoe het universum is ontstaan. Het vertelt ons dat de kosmos in het begin der tijden vooral bestond uit een oneindig bewustzijn. In die grenzeloze ruimte bevond zich niets anders dan purusha (geest) en prakruti (materie).

Purusha en prakruti voelden zich tot elkaar aangetrokken omdat ze elkaar nodig hadden en smolten samen. Dat bracht een groot scheppingsproces op gang waarin het universum steeds meer vorm begon te krijgen. De wereld werd steeds meer zichtbaar, tastbaar en ervaarbaar. Zo ontstond ook ons fysiek lichaam en werden wij als mens volledig gematerialiseerd. 

Kali Yuga

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat wij afgescheiden individuen werden en volledig losstonden van onze oorspronkelijke geest. Het contact met het collectieve, universele bewustzijn raakte verloren en als mens stonden we alleen. Deze ontwikkeling is kenmerkend voor het tijdperk van de Kali Yuga, waarin we nog steeds leven. 

Waarom Sattva zo belangrijk is

Het tijdperk van de Kali Yuga kenmerkt zich door afgescheidenheid, dualiteit en onwetendheid. Het is een donkere tijd waarin er een laag bewustzijn heerst. Het is een tijd van een lage trilling.  Mensen zijn op zoek naar iets, verlangen naar het universeel bewustzijn, maar zijn zich daar niet van bewust. Pas als de nood uitermate hoog is, om vijf voor twaalf, realiseren ze zich dat er iets moet gebeuren en staan ze open voor Ayurveda, natuurlijke voeding en harmonieuze leefwijzen en filosofische inzichten. 

Mensen zijn het contact met het universeel, goddelijk bewustzijn verloren en zijn zelfs vergeten dat het bestaat. Ze zijn vergeten dat wij in wezen hoog vibrerende, goddelijke wezens zijn. Om weer in contact te komen met die goddelijke frequentie is het belangrijk om je frequentie te verhogen. Hoe hoger je frequentie, hoe gemakkelijker je weer in verbinding komt met je universele oorsprong.

Sattvisch leven kan je daarbij helpen.

Sattvische voeding

Sattva kan je vinden in biologische, vegetarische voeding die vers bereid is op natuurlijk vuur. In een dagelijks ritme dat in overeenstemming is met de natuur en de levensfase waarin je verkeert. In de bewuste keuze voor yoga, rust, meditatie, introspectie en je zielsmissie volgen. In rust en ruimte in de breedste zin van het woord: het leven in een opgeruimd huis en authenticiteit

Rajas vind je in alle voeding die het lichaam doet opwakkeren, zoals gekruid voedsel, zout en alcohol. Maar ook in een levenswijze waarin je je continu vergelijkt met anderen, ervan uitgaat dat het gras bij de buren altijd groener is. In een leven waarin je je vooral laat leiden door schone schijn en uiterlijkheden in plaats van rust en introspectie. Waar geen rust en ruimte is om even stil te staan bij wat je echt wil. Rajas gaan we dus vermijden.

Tamas vind je vooral in dode voeding. Dood door slachting zoals bij vlees bijvoorbeeld, maar ook dood door bederf zoals bij plantaardig voedsel dat niet meer vers is. Je kunt dan denken aan voorverpakte maaltijden, diepvriesvoeding, voedsel waar suiker in zit. Suiker verbergt de werkelijke smaak van voedsel en maakt de weefsels en het bewustzijn slap. Dit gaan we dus vermijden.

Niet alleen de Vata, Pitta en Kapha, maar ook Sattva! 

Wil je gezond leven volgens Ayurvedische wijze, let dan niet alleen op je dosha’s. Vata, Pitta en Kapha hebben zeker invloed op je gezondheid, maar evenzo belangrijk is Sattva. 

Zorg ervoor dat je voeding en je levenswijze Sattvisch zijn, dat maakt namelijk dat je weer contact kunt maken met het universeel bewustzijn. Het bewustzijn dat er altijd is geweest, maar dat voor velen onzichtbaar is geworden.

Opnieuw bewust worden en één worden met onze oorsprong, die goddelijke frequentie maakt dat we ontwaken, onszelf kunnen realiseren en werkelijk vrij kunnen zijn.

Echte genezing ontstaat in het mee vibreren, dansen, leven en ademen op het ritme van de kosmos. Iets wat zowel een belichaamde, gevoelde ervaring is als een vorm van extase, dankbaarheid, liefde en gelukkig zijn met zich meebrengt.

Lies Ameeuw©

Wordt een volwaardige expert in Ayurveda

... en leer volgens de Ayurvedische principes jouw eigen praktijk neer te zettenl

Ontdek met mijn GRATIS e-book de tijdloze wijsheid van Ayurveda

Ayurveda, een eeuwenoude filosofie en levenswijze die ons leert in harmonie te leven met de natuur, is niet langer een mysterie meer in Europa. Je hebt er vast al van gehoord - misschien vanwege die heerlijke Ayurvedische thee in de supermarkt, of de ontspannende Ayurvedische massages in wellnesscentra. 

Maar wat is Ayurveda nu eigenlijk? Waar komt het vandaan? En waarom heeft het zo'n diepgaande invloed in het Westen? Laat me je meenemen op een reis door de essentie van Ayurveda.

Vraag hier GRATIS mijn e-book aan om de verbinding van oude wijsheid met hedendaagse welzijn te ontdekken.

Ook ontvang je wekelijks EXTRA inspiratie en hulp om Ayurveda volledig in je leven te integreren. Ook houd ik je op de hoogte van de aankomende webinars